Skisesongen 2024

Soneskirenn 2024

 • Søndag 21.01 Eidsdal IL
  Parstafett – langrennscross. Fristil
 • Laurdag 03.02 Valldal IL
  Nulløp. Fristil
 • Søndag 27.02 Stordal IL
  Rundeløp. Fristil.
 • Søndag 10.03 Norddal IL
  Normaldistense. Klassisk.

For dei som ikkje ønsker å delta på langrennscross, vert det tilbod om distanserenn:
Open klasse, fri fart og distanse, med eller utan tidtaking.

Påmelding sonerenn Før kl. 22 to dagar før rennet.

EIL: Merete Løvoll Rønneberg | merete@verdsarvfjord.no | Tlf. 993 76 585

NIL: Kari EL Dalhus | keldalhus@hotmail.com | Tlf. 454 80 634 Eidsdal IL og Norddal IL dekker startkontingenten for sine løparar.

Telenor ENG-cup – Oversyn over renndatoar 2024

 • Søndag 14/1 13.00 EIL
  2. Telenor/ENG-cup. Klassisk Fellesstartartar. Valfri distanse Kombinasjon med «SKISPRELL»
 • Søndag 11/2 13.00 EIL
  3. Telenor/ENG-cup. langrennscross Fristil
 • Søndag 25/2 13.00 NIL
  4. Telenor/ENG-cup. Turrenn Rellingsætra. Klassisk. Torsdag 29/2 18.00 EIL 5. Telenor/ENG-cup. Skimerke-renn Fristil
 • Søndag 10/3 13.00 NIL
  6. Telenor/ENG-cup/Sonerenn. Normal. Klassisk
 • Søndag 24/3 13.00 EIL
  7. Telenor/ENG – sesongavslutning, SKIFESTival. Klassisk/fri

Frå klasse 15 år kan deltakarane velje distanse: 3, 5 el. 10 km på skirenn. Dei som vel same distanse, går i same klasse, uavhengig av alder og kjønn. MERK: Det er også klasser utan tidtaking! På ENG-cup nr. 2, kjem vi til å ha valfrie distansar også i lågare klassar.

Påmelding- alle klubbrenn innan kvelden før rennet kl. 20.00 til:

EIL: Merete Løvoll Rønneberg, merete@verdsarvfjord.no /
Tlf. 99 37 65 85

NIL: Kari E.L. Dalhus, keldalhus@hotmail.com / Tlf. 454 80 634.

Det er IKKJE ønskjeleg med påmelding på renndagen, og vi gjer merksam på at det ofte vil medføre lengre tid for å få avvikla rennet, særleg fordi vi ofte slit med å få nok funksjonærar. Men vi avviser ikkje deltakarar.

Startkontingent- Telenor ENG-cup

Einskildpersonar: Kr. 60,- pr. renn eller kr. 230,- for alle renna.
Familiar: Kr. 170,- pr. renn eller kr. 550,- for alle renna

Premiering –Telenor ENG-cup

Deltakarpremie til alle. Ytterlegare premiering til alle med to renn eller meir. Premieutdeling på eige arrangement etter sesongen.