Skigruppa

Det vert køyrt opp skiløyper frå Lilleåsen, via parkeringsplassen på Hatlestad til Rellingsetra laurdag og søndag før klokka 11.00. Av og til vert det og køyrt løyper vidare til Hatlestadsetra. Elles i veka vert det køyrt opp løyper etter behov.

Skigruppa:

Kari E. Løvoll Dalhus  Leiar    2022 -2024

Else Ragni Ytredal                   2022 – 2024

Arve Bjørneberg                     2022 – 2024

Iver Ringstad Krohn              2023 – 2025

Ola Grønningsæter                2023 – 2025

Jens Lunden Storås               2023 – 2025

Skigruppa

  • Leiar:  Kari Elisabet Løvoll Dalhus
  • Telefon: 454 80 634
  • E-post: keldalhus@hotmail.com