Skigruppa

Det vert køyrt opp skiløyper frå Lilleåsen, via parkeringsplassen på Hatlestad til Rellingsetra laurdag og søndag før klokka 11.00. Av og til vert det og køyrt løyper vidare til Hatlestadsetra. Elles i veka vert det køyrt opp løyper etter behov.

Skigruppa:

Leiar: Kari E. Løvoll Dalhus

Arve Bjørneberg 2020-2022

Ola Grønningsæter 2019-2021

Iver Ringstad Krohn 2019-2021

Jens Lunden Storås 2019-2021

Else Ragni Yttredal 2020-2022