Fjelltrimmen

Innsetsætra ligg 600 moh.

I 2020 kan du samle poeng til fjelltrimmen på desse stadene

Her kjem det bøker så snart vêr og føre tillet det!

 • Kallsethaugen
 • Nøre-Herdalen
 • Kallskarsætra
 • Kallskaret
 • Poststeinen oppi Dale ( Kjellsura) 
 • Innsetsætra
 • Daurmålsfjellet
 • Kvilebjørka
 • Storvatnet
 • Middags-hesten
 • Nonshaugen
 • Kvithaugen
 • Hallstadsætra
 • Lilleås-skagen 
 • Storåsnakken
 • Brune
 • Kvilet

Her er allereie bøkene komen på plass!

 • Innsetsætra
 • Hallstadsætra
 • Kvilebjørka 
 • Storvatnet
 • Kvithaugen 
 • Kallsethaugen
 • Kjellsura