Skigruppa

Det vert køyrt opp skiløyper frå Lilleåsen, via parkeringsplassen på Hatlestad til Rellingsetra laurdag og søndag før klokka 11.00. Av og til vert det og køyrt løyper vidare til Hatlestadsetra. Elles i veka vert det køyrt opp løyper etter behov.

 

Sonerenn på Lilleåsen 24. mars