Bli medlem

Det er sal av NIL medlemskort på Nærbutikken i Norddal.

100 kroner per person.

Betaling til kontonummer: 4020 30 00849

Medlem i Norddal idrettslag 2021

Medlem i Norddal idrettslag 2021

Enkeltmedlem